Hvad er Stem Ungt? 2017-06-07T08:15:46+00:00

Hvad er formålet med Stem Ungt?

En af Århus Ungdommens Fællesråds kerneopgaver er at styrke den demokratiske selvtillid og deltagelse blandt børn og unge i Aarhus. Vi vil have unge, der føler sig kompetente til at deltage i den offentlige debat. Derfor vil vi arbejde for at styrke unges deltagelse i det repræsentative demokrati ved kommunalvalget i år. ÅUF vil engagere de unge i lokalpolitik ved at have fokus på de temaer, der berører unge, og ved at eksperimentere med anderledes former for debat. Vi vil involvere partiernes unge kandidater, fordi vi ved, det skaber det største engagement blandt unge, når debatten foregår fra ung til ung.

Læs invitationen til projektet her.

Hvordan får vi så flere unge til at stemme?

Målet om at engagere unge i kommunalvalget vil vi nå ved at afholde 10 debatarrangementer for i alt 500 deltagere på ungdomsuddannelserne i Aarhus. Vi har taget kontakt til både erhvervsskolernes, handelsskolernes og gymnasieskolernes elevorganisationer, og håber at vi i løbet af foråret kan indgå et samarbejde med dem om arrangementerne.

For at skabe debat i øjenhøjde med unge og for at sætte fokus på temaer, som er relevante for unge (og dem er der ellers ikke så meget fokus på i kommunalpolitik) vil vi danne et netværk bestående af en ung kandidat fra hvert parti, som stiller op i Aarhus. I hele projektet vil alle de politiske ungdomsforeninger i Aarhus være involveret, og det vil være dem der vælger, hvilken kandidat der skal repræsentere deres parti. Tanken er at unge på ungdomsuddannelserne kommer til at møde unge kandidater fra alle partier, som brænder for kommunalpolitik, og på den måde får øjnene op for at kommunalpolitik også er relevant for dem og ikke mindst, at de er kompetente til at deltage i både debatten og valghandlingen.

Læs mere om kampagnen “Stem Ung 2013”, og resultaterne her.

VIDEOER FRA SIDSTE STEM UNGT